JensBot moderator kommandoer


Custom kommandoer

Kommando Beskrivelse Anvendelse
!addcom Tilføj en kommando !addcom !kommando besked
!editcom Rediger en kommando !editcom !eksisterende-kommando ny-besked
!delcom Slet en kommando !delcom !kommando
!aliascom Tilføj et alias til en kommando !aliascom !alias !eksisterende-kommando
!delalias Slet et alias til en kommando !delalias !alias
!disablecom Slå en kommando fra !disablecom !kommando
!enablecom Slå en kommando til !enablecom !kommando
!permcom Vælg hvem der kan bruge en kommando !permcom !kommando gruppe-ID*

* Gruppe IDer: Streamer=0, Jens=1, Mods=2, Subs=3, Alle=7.

Stream

Kommando Beskrivelse Anvendelse
!game Viser det nuværende spil !game
!title Viser stream titlen !title
!playtime Viser hvor lang tid det nuværende spil er blevet spillet i !playtime
!uptime Viser hvor lang tid streame har været i gang !uptime
!setgame Ændre spillet !setgame spil
!settitle Ændre stream titel !settitle titel
!vod Viser seneste vod !vod
!mods Viser mods der ser med på streamen lige nu !mods

Detah counter

Kommando Beskrivelse Anvendelse
!deathctr Viser antal dødsfald i det nuværende spil !deathctr
!deathctr reset Nulstiller death counter for det nuværende spil !deathctr reset
!deathctr set Sætter antallet af dødsfald i det nuværende spil !deathctr set antal
!deathctr incr Tilføjer 1 til death counter !deathctr incr
!deathctr decr Fjerner 1 fra death counter !deathctr decr

Word counter

Kommando Beskrivelse Anvendelse
!wordcounter Grundkommando for word counter modulet !wordcounter
!wordcounter add Tilføj et ord til word counteren !wordcounter add ord
!wordcounter remove Fjern et ord fra word counteren !wordcounter remove ord
!count Vis hvor mange gange, et ord et blevet nævnt i en sætning !count ord

Keyword

Kommando Beskrivelse Anvendelse
!keyword Grundkommando for keyword modulet !keyword
!keyword add Tilføj et nyt keyword !keyword add keyword svar
!keyword remove Fjern et keyword !keyword remove keyword
!keyword edit Rediger et keyword. Virker kun på Discord !keyword edit keyword svar
!keyword cooldown Sæt en cooldown på et keyword i sekunder !keyword cooldown keyword tid

Name converter

Kommando Beskrivelse Anvendelse
!namechange Ændre en brugers navn i databasen, i tilfælde af at de har skiftet navn. Det gør at de beholder points, tid osv. !namechange gammelt-navn nyt-navn

© 2020 Jens Møller. Med kæmpe stor hjælp fra Anders G. Jørgensen