JensBot moderator kommandoer


Custom kommandoer

Kommando Beskrivelse Anvendelse
!addcom Tilføj en kommando !addcom !kommando besked
!editcom Rediger en kommando !editcom !eksisterende-kommando ny-besked
!delcom Slet en kommando !delcom !kommando
!aliascom Tilføj et alias til en kommando !aliascom !alias !eksisterende-kommando
!delalias Slet et alias til en kommando !delalias !alias
!disablecom Slå en kommando fra !disablecom !kommando
!enablecom Slå en kommando til !enablecom !kommando
!permcom Vælg hvem der kan bruge en kommando !permcom !kommando gruppe-ID*

* Gruppe IDer: Streamer=0, Jens=1, Mods=2, Subs=3, Alle=7.

Chat moderator

Kommando Beskrivelse Anvendelse
!moderation Grund kommando for moderation modulet !moderation
!permit Giv en bruger lov til at sende links !permit brugernavn
!blacklist Grund kommando for blacklisten af ord !blacklist
!blacklist add Tilføj et ord til blacklisten !blacklist add ord
!blacklist remove Fjern et ord fra blacklisten !blacklist remove ord
!whitelist Grund kommando for link whitelisten !whitelist
!whitelist add Tilføj et link til whitelisten. Det gør at folk kan sende links til en side, uden at blive timeoutet !whitelist add link
!whitelist remove Fjern et link fra whitelisten !whitelist remove link
!moderation links Slå link filter til/fra !moderation links on/off
!moderation caps Slå caps filter til/fra !moderation caps on/off
!moderation spam Slå spam filter til/fra !moderation spam on/off
!moderation symbols Slå symbol filter til/fra !moderation symbols on/off
!moderation emotes Slå emote filter til/fra !moderation emotes on/off
!moderation colors Slå color filter til/fra !moderation colors on/off
!moderation longmessages Slå filter til lange beskeder til/fra !moderation longmessages on/off
!moderation capslimit Sæt hvor mange procent af en besked, skal være i caps, før der er timeout !moderation capslimit antal
!moderation capstriggerlength Sætter minimums længden på en besked, før den tjekker efter capslimit !moderation capstriggerlength antal
!moderation spamlimit Sæt antallet af ens tegn i en besked, før der er timepout for spam !moderation spamlimit antal
!moderation symbolslimit Indstiller mængden i procent, der må være symboler i en besked før der er timeout !moderation symbolslimit antal
!moderation symbolstriggerlength Sætter minimums længden på en besked, før den tjekker efter symbolslimit !moderation symbolstriggerlength antal
!moderation emoteslimit Sæt antallet af emotes, tilladt i en besked !moderation emoteslimit antal
!moderation messagecharacterlimit Sæt den maksimale antal tegn i en besked, før der er timeout !moderation messagecharacterlimit antal
!moderation timeouttime Sæt længden på et timeout i skeunder !moderation timeouttime links/caps/symbols/spam/emotes/colors/longmessages tid
!moderation subscribers Vælg om et moderation filter skal gælde for subs !moderation subscribers links/caps/symbols/spam/emotes/colors/longmessages true/false

Stream

Kommando Beskrivelse Anvendelse
!game Viser det nuværende spil !game
!title Viser stream titlen !title
!playtime Viser hvor lang tid det nuværende spil er blevet spillet i !playtime
!uptime Viser hvor lang tid streame har været i gang !uptime
!setgame Ændre spillet !setgame spil
!settitle Ændre stream titel !settitle titel

Notice

Kommando Beskrivelse Anvendelse
!notice Grund kommando for notice modulet !notice
!notice get Viser en specifik notice, ud fra dets ID !notice get ID
!notice edit Ændre en eksisterende notice !notice edit ID ny-besked
!notice remove Slet en notice !notice remove ID
!notice add Tilføj en ny notice. !notice add besked
!notice interval Sæt intervallet mellem notices, i minutter !notice interval tid
!notice req Sæt antallet af bekseder, der som minimun skal skrives mellem hver notices !notice req antal
!notice config Viser den nuværende notice konfiguration !notice config
!notice toggle Slå notices til/fra !notice toggle

Detah counter

Kommando Beskrivelse Anvendelse
!deathctr Viser antal dødsfald i det nuværende spil !deathctr
!deathctr reset Nulstiller death counter for det nuværende spil !deathctr reset
!deathctr set Sætter antallet af dødsfald i det nuværende spil !deathctr set antal
!deathctr incr Tilføjer 1 til death counter !deathctr incr
!deathctr decr Fjerner 1 fra death counter !deathctr decr

Points

Kommando Beskrivelse Anvendelse
!points Grund kommando for points modulet !points
!points add Giv en bruger points !points add brugernavn antal
!points take Fjern points fra en bruger !points take brugernavn antal
!points set Sæt en brugers points til et bestemt antal !points set brugernavn antal
!points all Giv alle brugere i chatten points !points all antal
!points takeall Fjern points fra alle brugere i chatten !points takeall antal
!makeitrain Giv et tilfældigt antal points til alle i chatten !makeitrain antal

Word counter

Kommando Beskrivelse Anvendelse
!wordcounter Grund kommando for word counter modulet !wordcounter
!wordcounter add Tilføj et ord til word counteren !wordcounter add ord
!wordcounter remove Fjern et ord fra word counteren !wordcounter remove ord
!count Vis hvor mange gange, et ord et blevet nævnt i en sætning !count ord

Youtube player

Kommando Beskrivelse Anvendelse
!ytp Grund kommando for Youtube modulet !ytp
!musicplayer Alias til !ytp kommandoen !musicplayer
!ytp djname Ændre navnet på DJen der spiller sange fra en playliste !ytp djname navn
!ytp delrequest Slet en ønsket sang fra listen !ytp delrequest Youtube-ID
!ytp volume Ændre lydstyken på YouTube afspilleren. Botten giver ikke noget svar! !ytp volume antal
!ytp votecount Sæt antallet af stemmer krævet, før en sang kan springes over !ytp votecount antal
!ytp pause Sæt afspilleren på pause !ytp pause
!ytp togglerandom Bland song request listen !ytp togglerandom
!ytp shuffle Bland song request listen !ytp shuffle
!ytp toggleannounce Slår beskeder i chatten om hvilke sang der bliver afspillet, til/fra !ytp toggleannounce
!ytp setrequestmax Vælg hvor mange sange, en enkelt bruger, maks kan sætte i kø på en gang !ytp setrequestmax antal
!ytp limit Vælg hvor mange sange der maks kan være i køen på en gang !ytp limit antal
!ytp setmaxvidlength Sætter den maksimale længde i sekunder, for sange der kan sættes i kø !ytp setmaxvidlength tid
!ytp blacklistuser Blacklist en bruger fra at kunne sætte sange i kø !ytp blacklistuser add/remove brugernavn
!ytp blacklist Blacklist en video !ytp blacklist add/remove navn-på-videoen
!playlist Grund kommando for Youtube modulets playlister !playlist
!playlist add Tilføj en sang til den nuværende playliste !playlist add YouTube-link/ID/Søgning
!playlist delete Sletter den nuværende sang fra playlisten !playlist delete
!playlist loadpl Opret eller indlæs en playliste. Findes playlisten ikke, bliver den oprettet !playlist loadpl navn
!playlist listpl Viser en liste over playlister !playlist listpl
!playlist deletepl Slet en playliste !playlist deletepl navn
!playlist importpl file Importer en playliste fra ./addons/youtubePlayer/file. Kun Jens kan/må bruge denne kommando! !playlist importpl file navn fil
!jumptosong Spring til en sang på playlisten !jumptosong nummer
!skipsong Spring en sang over og hop til næste sang !skipsong
!skipsong vote Slå afstemming om at springe en sang over, til eller fra !skipsong vote
!songrequest Ønsk en sang !songrequest YouTube-link/ID/Søgning
!sr Ønsk en sang !sr YouTube-link/ID/Søgning
!wrongsong Fjerner din seneste ønskede sang fra listen !wrongsong
!wrongsong user Fjerner den seneste ønskede sang fra en bestemt bruger !wrongsong user brugernavn
!previoussong Viser navnet på den forrige sang, i chatten !previoussong
!currentsong Viser navnet på den nuvværende sang, i chatten !currentsong
!np Viser navnet på den nuvværende sang, i chatten !np
!nextsong Viser navnet på den næste sang, i chatten !nextsong

Keyword

Kommando Beskrivelse Anvendelse
!keyword Grund kommando for keyword modulet !keyword
!keyword add Tilføj et nyt keyword !keyword add keyword svar
!keyword remove Fjern et keyword !keyword remove keyword
!keyword edit Rediger et keyword. Virker kun på Discord !keyword edit keyword svar
!keyword cooldown Sæt en cooldown på et keyword i sekunder !keyword cooldown keyword tid

Name converter

Kommando Beskrivelse Anvendelse
!namechange Ændre en brugers navn i databasen, i tilfælde af at de har skiftet navn. Det gør at de beholder points, tid osv. !namechange gammelt-navn nyt-navn

Kommando variabler

Variable Beskrivelse
(sender) Bliver skiftet ud med navnet på personen der kørte kommandoen
(@sender) Bliver skiftet ud med navnet på personen der kørte kommandoen, men med @ før navnet
(touser) Dette vil blive erstattet med brugernavnet, på brugeren der udløste kommandoen, hvis der ikke er nævnt et brugernavn efter kommandoen.
(pointtouser) Fungere ligesom (touser), bare med en pil
(#) Generere et tilfældigt nummer mellem 0 og 100
(1) Specifikt argument efter en kommando. Dette er begrænset til 9 argumenter i øjeblikket
(price) Giver dig prisen på en kommando
(1=) Dette giver dig det første kommandoparametre, hvis det ikke er tomt. Det vil blive erstattet med en kommandovariabel efter =, hvis den er tom
(age) Fortæller dig alderen på en Twitch konto
(random) Bliver skiftet ud men navnet på en random person fra chatten
(pointname) Bliver skiftet ud med navnet på points
(uptime) Viser hvor længe streamen har været i gang
(game) Viser nuværende spil
(status) Viser den nuværende status på Twitch
(viewers) Viser hvor mange der ser med
(follows) Viser hvor mange der følger kanalen
(subscribers) Viser hvor mange der subscriber til kanalen
(count) Øger optælling på kommando og vil give dig den aktuelle optælling
(offlineonly) Gør at en kommando, kun kan bruges når streamen er offline
(onlineonly) Gør at en kommando, kun kan bruges når streamen er online
(code=) Generere en tilfældig kode
(gamesplayed) Viser hvilke spil der er blevet spillet under nuværende stream
(randomrank) Giver dig en tilfældig person, der er i chatten med deres rank
(senderrank) Giver dig navnet på streameren og dennes rank
(gameonly=) Gør at en kommando kun virker, når et specifikt spil bliver spillet
(readfile) Læser indholdet af en fil. Kun Jens kan bruge denne
(readfilerand) Læser en tilfældig linje af en fil. Kun Jens kan bruge denne
(echo) Siger ting som botten
(followage) Fortæller hvor længe du har fulgt en kanal
(titleinfo): Viser info om titlen
(gameinfo) Viser info om spil
(playtime) Viser hvor længe det nuværende spil, er blevet spillet
(countdown=) Tæller ned til en specifik dato
(writefile) Skriver indhold til en fil. Kun Jens må bruge denne
(adminonlyedit) Gør at en kommando kun kan redigeres af Jens
(currenttime) Viser klokken
(playsound) Spiller en lyd. Kræver AudioHook
(channelname) Giver dig navnet på kanalen
(customapijson) Henter resulater fra json filer og viser dem som en kommando. Se mere her

© 2020 Jens Møller. Med kæmpe stor hjælp fra Anders G. Jørgensen