JensBot moderator kommandoer

Sidst opdateret: 10/10-2021 - 00:03

Commands

Kommando Beskrivelse Anvendelse
!addcom Tilføjer en ny command !addcom [command] [besked]
!editcom Rediger en eksisterende command !editcom [command] [besked]
!delcom Sletter en eksisterende command !delcom [command]
!aliascom Laver et alias af en command !aliascom [alias] [eksiterende command]
!delalias Sletter et alias !delalias [alias]
!commands Sender et link til listen over alle commands !commands

Stream

Kommando Beskrivelse Anvendelse
!game Viser det nuværende spil !game
!title Viser stream titlen !title
!playtime Viser hvor lang tid det nuværende spil er blevet spillet i !playtime
!uptime Viser hvor lang tid streame har været i gang !uptime
!setgame Ændre spillet !setgame [spil]
!settitle Ændre titlen på streamen !settitle [titel]
!vod Sender et link til den nyeste VOD !vod
!mods Viser mods der ser med på streamen lige nu !mods
!permit Giver en bruger tilladelse til at sende et link i x antal sekunder !permit [brugernavn]
!namechange Opdatere Twitch brugernavn i databasen !namechange [gammelt navn] [nyt navn]

Death counter

Kommando Beskrivelse Anvendelse
!deathctr Viser antal dødsfald i det nuværende spil !deathctr
!deathctr reset Nulstiller death counter for det nuværende spil !deathctr reset
!deathctr set Sætter antallet af dødsfald i det nuværende spil !deathctr set [antal]
!deathctr incr Tilføjer 1 til death counter !deathctr incr
!deathctr decr Fjerner 1 fra death counter !deathctr decr

Keywords

Kommando Beskrivelse Anvendelse
!keyword add Tilføjer et nyt keyword !keyword add [keyword] [besked]
!keyword remove Sletter et keyword !keyword remove [keyword]
!keyword cooldown Sætter en cooldown på et keyword i sekunder !keyword cooldown [tid]

Notice

Kommando Beskrivelse Anvendelse
!notice get Viser en specifik notice, ud fra dets ID !notice get [id]
!notice edit Ændre en eksisterende notice !notice edit [id] [besked]
!notice remove Slet en notice !notice remove [id]
!notice add Tilføj en ny notice. !notice add [besked]
!notice interval Sæt intervallet mellem notices, i minutter !notice interval [tid]
!notice req Sæt antallet af bekseder, der som minimun skal skrives mellem hver notices !notice req [antal]
!notice config Viser den nuværende notice konfiguration !notice config
!notice toggle Slå notices til/fra !notice toggle

Word Counter

Kommando Beskrivelse Anvendelse
!wordcounter add Tilføj et ord til word counteren !wordcounter add [ord]
!wordcounter remove Rediger en eksisterende command !wordcounter remove [ord]
!count Viser hvor mange gange, et ord et blevet nævnt. !count [word]

© 2024 Jens Møller. Med kæmpe stor hjælp fra Anders G. Jørgensen